نویسنده = حبیبی رضایی، مهران
تأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرس دیده و ریشه کاسنی (Cichorium intybus) بر شاخص های رشد و زیست‌سنجی گوپی (Poecilia reticulate)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 247-254

هاله خلیل پور؛ رامین منا ف فر؛ وحید افشارهزارخانی؛ مهران حبیبی رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


بررسی ساختار و عملکرد هموگلوبین دو گونه از ماهیان خاویاری قره برون (Acipenser persicus) و ازونبرون (Acipencer stellatus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 121-133

شهره آریایی نژاد؛ شهلا جمیلی؛ مهران حبیبی رضایی؛ سید محمدرضا فاطمی