نویسنده = نبات نقشبندی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 199-204

مجید عسکری حصنی؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ امیر قادرمزی؛ مجتبی پولادی؛ سمیه زنگی آبادی؛ نبات نقشبندی