نویسنده = افتخاری، مهدی
مقایسه عملکرد پروار و خصوصیات لاشه در بره های نژاد لری بختیاری و آمیخته های آن ها با گوسفند نژاد رومانوف

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 95-100

10.22034/aej.2021.135504

مهدی افتخاری؛ ابوالفضل زالی؛ سولماز ساعدی؛ مهدی گنج خانلو؛ امیر رضا صفایی


بررسی وضعیت تولیدمثل در گاوداری های صنعتی شیری استان قزوین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 53-60

10.22034/aej.2021.132785

مهدی افتخاری؛ احسان شهرامی؛ امیر رضا صفایی؛ مسعود مستشاری محصص