نویسنده = فرهاد صمدیان
مکمل‏ سازی خوراکی پودر تفاله انگور بر کیفیت منی، غلظت تستوسترون و درصد جوجه درآوری در گله مادر گوشتی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-112

10.22034/aej.2020.104894

وحید واحدی؛ فرهاد صمدیان؛ روشنک نوراحمدی؛ مرتضی بهروزلک