نویسنده = پورقاسمی، محمدرضا
مقایسه هیبریدهای وارداتی و داخلی کرم ابریشم

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 387-396

10.22034/aej.2021.134160

محمدرضا بیابانی؛ علی خضریان؛ یوسف خیرخواه رحیم آباد؛ فتح اله شهبازی؛ سیده خیرالنسا طیب نعیمی؛ رضا صورتی زنجانی؛ بیژنگ جلوه زیده سرائی؛ علیرضا صیداوی؛ محمدرضا پورقاسمی