نویسنده = حسین جانی، عادل
پویایی جمعیت صدف آنودونت (Anodonta cygnea) در تالاب انزلی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 431-438

10.22034/aej.2021.134477

محمد صیاد بورانی؛ آرزو وهاب نژاد؛ علیرضا میرزاجانی؛ سهراب دژندیان؛ عادل حسین جانی