نویسنده = تبارکی، نسیم
بررسی پروفایل پروتئینی ونوم حلزون مخروطی(conus textile) جزیره لارک با روش rp-hplc

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 123-128

نسیم تبارکی؛ دلاور شهباززاده؛ کامران پوشنگ باقری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ غلامحسین وثوقی؛ پرگل قوام مصطفوی