نویسنده = توکلی کلور، پرویز
تنوع گونه ای ماهیان مناطق مرجانی جزیره لارک در خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 85-92

شادی خاتمی؛ تورج ولی نسب؛ پرویز توکلی کلور؛ مازیار یحیوی؛ سیامک بهزادی