نویسنده = خوانساری، علیرضا
مقایسه و رابطه ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون در کپور دریایی Cyprinus carpio (Linnaeus 1758

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 21-26

کاظم درویش بسطامی؛ محمدرضا ایمانپور؛ محمد رضایی؛ سید حسین حسینی فر؛ محمود سینایی؛ علیرضا خوانساری


اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 57-68

شیدا عزیزی؛ پریتا کوچنین؛ رحیم پیغان؛ حسن مروتی؛ علیرضا خوانساری؛ کاظم درویش بسطامی


تخمین شاخص‌های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره‌برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 29-34

کاظم درویش بسطامی؛ مجید شکاری؛ احمد هاشمی؛ علیرضا خوانساری؛ محمود سینایی؛ سمیه پورعلی مطلق