نویسنده = حسن وکیلی، محمد
اثر تغذیه نشاسته و پروتکسین بر میزان مصرف غذا، اندازه و تلفات جمعیت زنبورهای عسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.268546.2449

محمد حسن وکیلی؛ محمد چمنی؛ غلامعلی نهضتی؛ علی اصغر صادقی