نویسنده = جواهری بابلی، مهران
اثر مصرف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba)بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 19-27

وحید یدالهی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ مهران جواهری بابلی؛ حدیث عباسی قادیکلایی؛ علی افسر


تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر روی برخی پارامترهای رشد ماهی شیربت (barbus grypus)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 129-134

مژده چله مال دزفول نژاد؛ معصومه مرادی؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی


تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی(Pangasius hypophtalamus)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 25-34

مژده چله‌مال دزفول نژاد؛ مرضیه جهانگیری زاده؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی