نویسنده = محمد ولایت زاده
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب درعضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در بنادر صیادی بوشهر و بندرامام خمینی، خلیج فارس

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 233-240

ثمین محجوب؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده


3. بررسی تجمع فلزات سنگین مس، آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 287-293

میثاق طبیب زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده


4. بررسی تنوع گونه ای شکم پایان سواحل شمالی خلیج فارس (استان بوشهر)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 15-24

محمد ولایت زاده؛ هدی محاب؛ محسن حسینی