نویسنده = مسعود ستاری
رابطه طول– وزن و برخی از ویژگی های زیست شناختی لای ماهی Tinca tinca (Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 299-306

10.22034/aej.2020.128673

نیلوفر رجب زاده استادکلایه؛ جاوید ایمانپورنمین؛ مسعود ستاری


بررسی اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ریخت سنجی و شمارشی ماهی خیاطه (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) در رودخانه تجن ساری

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 29-39

فهیمه عزیزی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ حسین رحمانی؛ مسعود ستاری؛ حسین انوری فر


پویایی جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) در بالادست و پایین دست سد شهید رجائی رودخانه تجن ساری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 121-134

فهیمه عزیزی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ حسین رحمانی؛ مسعود ستاری؛ حسین انوری فر