نویسنده = مریم مروتی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه جبیر (Gazella bennettii) با استفاده از روش HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سنگ مس)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-28

مریم مروتی؛ مینا بهنود؛ فاطمه بهادری امجز؛ عیسی عارف کیا


2. ارزیابی قابلیت زیستگاه مطلوب قوچ و میش با استفاده از مدل MaxEnt (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تنگ صیاد)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-54

هوشمند مالکپور؛ مریم مروتی؛ مهدی تازه؛ روح ا... تقی زاده


3. مقایسه خصوصیات مورفومتریک در جوندگان (مطالعه موردی: جربیل هندی (Tatera indica) در جیرفت و زابل)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-44

مریم مروتی؛ فاطمه بهادری امجز؛ سعید محمدی