نویسنده = بهروزی راد، بهروز
ارزیابی ریسک اکولوژیک آبزی پروری در نواحی ساحلی دریای خزر (مطالعه موردی: مزرعه پرورش ماهیان خاویاری مروارید، قروق، تالش)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 279-288

10.22034/aej.2021.132335

حبیب حسین پور رودسری؛ سیدمسعود منوری؛ حسین خارا؛ بهروز بهروزی راد


بررسی علاقه مندی و آگاهی بازدیدکنندگان از پرندگان در پارک های شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 167-176

هایده طبسیان؛ بهروز بهروزی راد


بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی به منظور مدیریت تالاب صنایع فولاد به عنوان زیستگاه پرندگان

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 53-63

اعظم مشکین؛ بهروز بهروزی راد؛ شبنم صفاریان؛ اعظم کریم پوردشت بزرگ