نویسنده = حق پرست، سارا
ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 217-224

کامران عقیلی؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ سید محمود عقیلی؛ سارا حق پرست


بررسی مطلوبیت زیستگاه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در آب های حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از تجزیه و تحلیل های چندمتغیره

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 243-250

امیرعلی مرادی نسب؛ آرش اکبرزاده؛ محمود بهمنی؛ احسان کامرانی؛ سارا حق پرست


مطالعه تنوع و فراوانی جمعیت زئوپلانکتون های تالاب گمیشان و ارتباط آن با عوامل محیطی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 195-208

سارا حق پرست؛ رسول قربانی؛ محمدجواد وثاقی


مطالعه اثر محلول های تقویت کننده اسپرمی بر تحرک اسپرم کپور دریایی (cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 9-14

کاظم درویش بسطامی؛ محمود سینایی؛ سارا حق پرست؛ آرمین جم؛ عباسعلی آقایی مقدم


اثر برخی عوامل محیطی (فیزیکی و شیمایی) بر زمان تخم گشایی تخم های خفته دافنی ماگنا (Daphnia magna)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 23-32

سارا حق پرست؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبان پور؛ سیدعباس حسینی


اثرغلظت‌های متفاوت سم تری کلروفن برکنترل زمان مرگ و میر(LT50) و تعیین LC50 درآپوس (Triops cancriformis)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 71-76

عباسعلی آقایی مقدم؛ سارا حق پرست؛ کاظم درویش بسطامی