نویسنده = اسماعیلی ساری، عباس
تعیین حدمجاز مصرف مهم ترین ماهیان تالاب انزلی براساس میزان جیوه بافت عضله

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 249-255

جواد عمارلو؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر


بررسی تاثیر انفرادی و مخلوط فلزات سنگین (مس و کادمیوم) و شوینده (las) برمرگ و میر زئوپلانکتون daphnia magna

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 43-48

منصوره غلامی؛ سیدمحمدرضا فاطمی؛ مریم فلاحی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علی ماشینچیان