نویسنده = حسینی مقدم، سیدحسین
بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 85-94

شهلا نعمت الهیان؛ علی طرفه؛ معین الدین مواج پور؛ سیدحسین حسینی مقدم؛ علیرضا صیداوی


بررسی جهش در اینترون 2 ژن لپتین در گاوهای بومی و آمیخته گیلان به روش PCR-RFLP

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-6

مجتبی رضایی؛ سیدضیاءالدین میرحسینی؛ سیدحسین حسینی مقدم؛ محمد آیت اللهی