نویسنده = محمد کابلی
بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به حضور خرس قهوه ای (Ursus arctos) در استان مازندران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 11-18

10.22034/aej.2021.132597

ماریا مددی؛ باقر نظامی بلوچی؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ علیرضا محمدی


تنوع ژنتیکی سنجاب زمینی زرد Spermophilus fulvus (Lichtenstein, 1823) در ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 161-170

10.22034/aej.2020.125366

افسانه اصغرزاده؛ محمد کابلی؛ حسن رجبی مهام؛ مرتضی نادری


تاثیر عوامل مختلف محیطی بر انتخاب زیستگاه توسط Salmo truttaدر رودخانه کرج

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 251-258

10.22034/aej.2020.117908

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 125-132

سارا یالپانیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ محمد کابلی؛ لیما طیبی؛ عاطفه اسدی؛ زینب اسدی؛ فاطمه ناصری


بررسی تغییرات ریخت‌شناختی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Ophidia: Colubridae در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 87-96

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ منصور صالحی


اولویت بندی حفاظتی دوزیستان ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 131-136

علیرضا محمدی؛ کامران کمالی؛ مسعود نظری زاده؛ سعید خاکی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی


جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس های قهوه ای ایران (Ursus arctos) براساس ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-8

محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی؛ محمدعلی ادیبی ادیبی؛ امید یوسفی یوسفی؛ محسن امیری؛ محمدرضا مسعود


مدل سازی زیستگاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران با استفاده از نرم افزار MAXENT

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 13-20

مریم مروتی؛ محمد کابلی؛ مریم پناهنده؛ محمد سرباز؛ شادی احمدیان


شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-38

کامران الماسیه؛ محمد کابلی؛ فاطمه رسولی نسب؛ طاهر قدیریان؛ هادی فهیمی؛ الهام آبتین


بوم شناسی و زیست شناسی جوجه آوری سار صورتی (Sturnus roseus Linnaeus, 1758) در اردبیل

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-94

یوسف مهدی زاده؛ مرتضی نادری؛ محمد کابلی


بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در گزارش های ارزیابی اثرات محیط زیستی کشور

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 59-68

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کمرکولی جنگلی (1785 Sitta europaea Linnaeus,) در ایران با استفاده از نشانگر mtDNA

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 69-76

مسعود نظری زاده؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضائی؛ فائزه فاطمی زاده


بررسی ارجحیت غذایی غاز خاکستری (Anser anser) در علف زار های تغذیه ای پارک ملی بوجاق

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 39-44

شیرکو شکری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار؛ محمود صوفی


تعیین پهنای آشیان بوم شناختی غذایی پلنگ ایرانی Panthera pardus saxicolor در منطقه حفاظت شده کوه بافق

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-8

علی رضایی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی؛ حسن اکبری


بررسی عوامل بوم‌شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی (Vipera ebneri)

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 65-74

مهتاب یزدانیان؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی


بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) به عنوان شکارگر حشرات آفت در رشته کوه زاگرس

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 75-80

علیرضا محمدی؛ مسعود یوسفی؛ محمد کابلی؛ محسن مفیدی نیستانک؛ سهراب اشرفی


متغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در فصل تابستان در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 113-118

اعظم الهامی راد؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته مرادی؛ محمد کابلی