نویسنده = خدابنده، صابر
اثرات سمیت علف کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 163-172

زهرا خوشنود؛ شهلا جمیلی؛ صابر خدابنده؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباسعلی مطلبی