نویسنده = مهناز ربانی ها
مطالعه تغییر اقلیم بر ذخایر سفره ماهیان در آبهای شمالی خلیج فارس و خلیج عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.270122.2460

مهناز ربانی ها؛ سید امین تقوی؛ نصیر نیامیمندی؛ محمد حسن گرامی؛ مختار آخوندی


بررسی پارامترهای موثر تغییر اقلیم بر ذخایر سفره ماهیان در آب های ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 155-164

10.22034/AEJ.2021.270122.2460

مهناز ربانی ها؛ سید امین اله تقوی مطلق؛ نصیر نیامیمندی؛ محمد حسن گرامی؛ مختار آخوندی


بررسی اکولوژیک الگوی پراکنش Prorocentrum در لایه های سطحی خلیج فارس – استان بوشهر

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 395-400

مهناز ربانی ها؛ فاطمه محسنی زاده؛ فریدون عوفی


شناسایی و بررسی جغرافیای دیرینه فسیل ماهیان نواحی البرز، زاگرس و فلات مرکزی ایران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 121-128

فریدون عوفی؛ شهرام دادگر؛ مهناز ربانی ها