نویسنده = خدایی، مهدی
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه‌های خونی بره

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 77-84

مهدی خدایی؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ محمدحسین مرادی


ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد- یخ گشایی در رقیق کننده منی حاوی اتانول

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-52

سید محمد هادی حسینی؛ مهدی ژندی؛ احمد زارع شحنه؛ محسن شرفی؛ مجتبی امام وردی؛ مهدی خدایی


تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 53-58

زهرا مرادپور؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی


تنوع گونه ای کنه های دامی در دامداری های مشهد میقان - شهرستان اراک

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 363-370

معصومه اکبری؛ علیرضا شایسته فر؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی طالبی؛ علیرضا پسرکلو