نویسنده = مینو مشتاقی
بررسی تغییرات تنوع زیستی پرندگان در فصول مختلف سال (مطالعه موردی پارک ملی کلاه قاضی)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 125-132

میلاد لطیفی؛ مینو مشتاقی؛ علیرضا رادان


بررسی تغییرات ریخت‌شناختی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Ophidia: Colubridae در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 87-96

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ منصور صالحی


مدل سازی توزیع پراکنش آهوی گواتردار (subgutturosa Gazella) در پارک ملی بمو با روش حداکثر آنتروپی MAXENT

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 17-24

هادی رادنژاد؛ مینو مشتاقی؛ ایمان عموئیان؛ امین جمالی منش