نویسنده = جمالزاده، حمیدرضا
شناسایی مقدماتی فون سوسماران منطقه حفاظت شده سریشا – گوجی از استان خراسان رضوی، شمال شرقی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 121-132

سمیه اسدیان نارنجی؛ زهرا ابریشمی؛ حمیدرضا جمالزاده


بررسی تنوع زیستی دوزیستان شرق استان گیلان

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 131-140

هاجر دلاور شیدا جلالی؛ سید‌غلامرضا حسینی خاله‌جیر؛ حمیدرضا جمالزاده؛ حاجی قلی کمی