نویسنده = فروغ طلازاده
تعداد مقالات: 7
1. ردیابی مولکولی آدنو ویروس کبوتری در مدفوع کبوتران برای اولین بار در ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 121-126

10.22034/aej.2021.135863

الهام رحیمی ساردو؛ فروغ طلازاده؛ رمضانعلی جعفری؛ مسعود رضا صیفی


2. بررسی وقوع بیماری زئونوز ناشی از کریپتوکوکوس نئوفورمنس در کوکاتیل (عروس هلندی) خانگی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 157-162

10.22034/aej.2021.133169

ندا شریفی؛ فروغ طلازاده؛ رمضانعلی جعفری؛ مسعود قربانپور


3. بررسی اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-84

فروغ طلازاده؛ منصور میاحی؛ فهیمه سلیمانخانی


5. اثر آنتی بیوفین بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 147-150

فروغ طلازاده؛ منصور میاحی؛ سارا ره انجام