کلیدواژه‌ها = فلز سنگین
مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 213-222

سیده زینب عابدی؛ محمدکاظم خالصی؛ سهراب کوهستان اسکندری؛ سیدمرتضی عابدی؛ عبدالرضا دغاغله


بررسی میزان تجمع برخی فلزات سنگین در بافت نرم و پوسته دوکف های خوراکی (Amiantis umbonella (Lamarck، ۱۸۱۸ در ساحل بندرعباس، خلیج فارس

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 9-22

شاهرخ پاشایی راد؛ هانیه سعیدی؛ بهروز ابطحی؛ بهرام حسن زاده کیابی