کلیدواژه‌ها = ماهی قرمز
اثرات عصاره هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر بافت‌شناسی گناد و هورمون‌های جنسی مولدین ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 309-314

شبنم نژادمقدم؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ رقیه صفری


ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر برخی شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی خون ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 189-196

شبنم نژاد مقدم؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ رقیه صفری


بررسی تاثیر اسیدآمینه لیزین برفاکتورهای رشد و بقاء ماهی قرمز(Carassius auratus)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 243-248

هدی حق پناه؛ مازیار یحیوی؛ دلارام نخبه زارع


استفاده از روش های ایمپلنت آنالوگ LHRHa و فاکتورهای محیطی (دما و دوره نوری) برای تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 223-230

احسان احمدی فر؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید زادمجید؛ کوروش امینی؛ بهرام فلاحتکار