کلیدواژه‌ها = پازن
ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز Capra aegagrus در استان گلستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 9-16

سید مجتبی حسینی؛ برهان ریاضی؛ بهمن شمس اسفند آباد؛ مرتضی نادری


مدلسازی قطعه قطعه شدن زیستگاه پازن در نیمه جنوبی استان مرکزی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-9

امیر انصاری؛ محمود کرمی؛ حمیدرضا رضایی؛ برهان ریاضی


تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاهی پازن در پارک ملی خجیر با استفاده از روش enfa

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 91-100

مجتبی شیرزاد؛ برهان ریاضی؛ مهتاب توکلی


بررسی پارامتر های موثر بر پراکندگی پازن (Capra aegagrus Erxleben ۱۷۷۷) در منطقه حفاظت شده لشگردر، استان همدان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 21-36

سعید خاکی صحنه؛ محمد کابلی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ زهرا نوری؛ عبدالله یاری