کلیدواژه‌ها = هرمزگان
تعداد مقالات: 6
1. رژیم غذایی ماهی (Cyprinion watsoni (Day, 1872 درآب های آبشار مارم استان هرمزگان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 285-292

10.22034/aej.2020.127497

نسیمه قاسمی رضوانی؛ محسن صفائی؛ فرشته سراجی


2. بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 295-304

فریده محسنی؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمدصدیق مرتضوی


3. اکولوژی تغذیه شانک گوفر (Rhabdosargus haffara Frosska, 1775) در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-162

سیامک بهزادی؛ احسان کامرانی؛ فرهاد کی مرام؛ محمدشریف رنجبر