کلیدواژه‌ها = ترکیب لاشه
تعداد مقالات: 7
2. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر ترکیب لاشه وآنزیم های کبدی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 329-334

10.22034/aej.2020.120029

مصطفی بیگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ سیدحسین حسینی فر؛ علی جافرنوده