کلیدواژه‌ها = موش صحرایی
تعداد مقالات: 12
3. ارزیابی استرس مزمن بر حافظه‌ فضایی با بهره‌گیری از آزمون ماز آبی موریس در مدل حیوانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 179-186

10.22034/aej.2020.125405

مریم احمدنژاد؛ سیروس خدادادی؛ محمدعلی نصیری خلیلی؛ نرگس ملک ثابت


4. تاثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر غلظت سرمی TSH در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-82

علی رضا بانشی؛ اردوان نوروزی اصل؛ غلامحسین دریا؛ سیده مریم موسوی


5. تداخل اثر سیستم هیستامینرژیک و عصاره آبی زرشک بر درد ناشی از فرمالین در موش های صحرایی نر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-94

علی مجتهدین؛ میترا قلی زاده نیک پی؛ شاهین حاجی قهرمانی


9. اثرمحافظتی پاراآمینوپروپیوفنون (PAPP) در تغییرات فرایند اسپرماتوژنز در اثر تشعشعات گاما در موش صحرایی بالغ

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-8

بدریه شجاعی؛ سمانه ذوالقدری؛ وحید حمایت خواه جهرمی