کلیدواژه‌ها = تاس ماهی سیبری
پاسخ‌های اولیه و ثانویه تاس ماهی سیبری Brandt, 1869) Acipenser baerii) به استرس دستکاری در دو اندازه مختلف

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 235-242

سکینه ابراهیمی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ بهرام فلاحتکار


اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر پاره ای از فاکتورهای خونی تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 169-174

علیرضا رضوانی گیل کلایی؛ بابک شعیبی عمرانی؛ رضا صفری؛ فرناز مشایخی