کلیدواژه‌ها = استرس اکسیداتیو
بررسی اثر تداخلی شوری و مسمومیت آمونیاکی بر بعضی فاکتور‌های خونی و فعالیت آنتی اکسیدانی در واکنش‌های استرس اکسیداتیو ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2020.251884.2372

جواد معتمدی تهرانی؛ رحیم پیغان؛ علی شهریاری؛ عیسی ابراهیمی؛ محمد راضی جلالی


نقش حفاظتی عصاره رازیانه بر کیفیت اسپرم منجمد یخ -گشایی شده قوچ قزل

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 83-90

امیر کریمی؛ مقصود بشارتی؛ ذبیح اله نعمتی


اثر نانوذرات اکسیدآهن بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بافت کبد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 325-330

مهنا محمدی؛ مسعود ستاری؛ اریا باباخانی؛ سیدعلی جوهری؛ حسین غفوری


تأثیر آنتی اکسیدان ها بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت ورزشی در اسبچه خزر

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 43-50

انسیه فتحی زاده؛ محسن احمدی نژاد؛ سیروس اشیدری