کلیدواژه‌ها = آبشش
تعداد مقالات: 11
3. ارزیابی تنش اکسیژنی روی آسیب های بافت آبشش و طحال بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 229-240

10.22034/aej.2020.115600

شقایق رضاخانی؛ فلورا محمدی زاده؛ حسین خارا؛ امیرهوشنگ بحری؛ محدثه احمدنژاد


5. مطالعه آسیب شناسی انگل Diclobothrium armatum در آبشش فیل ماهیان پرورشی در گیلان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 413-418

محمد رهاننده؛ مهسا رهاننده؛ علی حلاجیان؛ مهران آوخ کیسمی


6. بررسی تغییرات پاتولوژیک بافت کبد، آبشش و روده بچه ماهی سفید (kutum (Rutilus در معرض قرار گرفته با آب تالاب انزلی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 133-144

شیما کوهی دهکردی؛ سروناز خلیلی تیلمی؛ جاوید ایمانپور نمین


7. بررسی اثرات دما و دفعات غذادهی بر تاثیر سایپرمترین در بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا (Aphanius sophiae)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 229-236

مریم نصراله پورمقدم؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری


9. بررسی اثرات سمی سولفات مس بر بافت آبشش و کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 79-84

ذوالفقار لطفی؛ صدیقه برهانی؛ شهلا جمیلی؛ آزاده کدخدایی


11. اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 37-42

رحیم عبدی؛ محمدرضا پورخواجه؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی