کلیدواژه‌ها = روی
بررسی میزان روی و کادمیوم در ماهی آترینا (Atherina boyeri) صید شده از تالاب بین‌المللی انزلی

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 167-174

10.22034/aej.2020.113903

محمدحسین سینکاکریمی؛ محمدحسین گرجیان عربی؛ محسن احمدپور؛ مهدی حسن پور


بررسی اثرات فلز سنگین روی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک در بچه ماهیان فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)پرورشی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 239-250

10.22034/aej.2020.106945

محمد جواد سپاهی؛ دل آرام نخبه زارع؛ رها فدایی راینی؛ طیبه یوسفی


تاثیر نانوذره روی در جیره غذایی بر شاخص‏ های اریتروسیتی بچه ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 165-174

مریم جعفرپور؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی سلطانی؛ شهناز پورحسینی