کلیدواژه‌ها = طیور
جداسازی وتعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) از طیور گوشتی در استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2020.249261.2359

سید داود حسینی


بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه مردآبی (Rana ridibundus) برای تغذیه طیور

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 23-28

مهدی بکشلو؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ سید ناصر موسوی؛ هوشنگ لطف الهیان