کلیدواژه‌ها = لرستان
بررسی تاثیر فصل و اندازه جمعیت بر بروز رفتار بهداشتی و قدرت تهاجمی کلنی‌های زنبور عسل استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22034/aej.2021.277579.2480

محمد yahyaei؛ مریم کریمی دهکردی


بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوه‌ای (1758 Ursus arctos Linnaeus) در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه استان لرستان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-10

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ مینا اسماعیلی


بررسی ریخت شناسی مگس های گل (Diptera: Syrphidae) شهرستان بروجرد - لرستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 291-296

شاهرخ پاشایی راد؛ سعیده ترابی گودرزی


معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 247-252

سعیده جعفری مقدم؛ شاهرخ پاشایی راد