کلیدواژه‌ها = تغذیه
بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سلطان ابراهیم (nemipterus japonicus) درآب های ساحلی استان بوشهر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 11-24

مهناز کردگاری؛ تورج ولی نسب؛ شهلا جمیلی؛ آرش حق شناس


تاثیر عصاره گاماروس در غذاگیری و فاکتور های رشد بچه ماهیان قره برون پرورشی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 13-20

محمد سوداگر؛ سعیده کیوانلو؛ فهیمه بقایی


بهینه سازی روش تغذیه بچه تاسماهی ایرانی (acipenser persicus) از شروع تغذیه فعال تا وزن 5 گرمی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 41-50

محمود حافظیه؛ ناصر آق؛ حمیرا حسین پور