کلیدواژه‌ها = ازون برون
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر محرک ایمنی ماکروگارد و جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر برخی فراسنجه‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)‎

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 171-176

عمار صالحی فارسانی؛ مهدی سلطانی؛ ابولقاسم کمالی؛ مهدی شمسایی مهرجان


3. اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 197-202

مهدی عادلی؛ شهرام ملکی؛ محمدرضا ایمانپور؛ ابراهیم مسعودی؛ زینب عادلی