کلیدواژه‌ها = مورچه
بررسی تنوع زیستی مورچگان (Hymenoptera: Formicidae) در غرب شبه جزیره میانکاله

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 315-320

10.22034/AEJ.2020.230615.2260

پروین حبیبی اردبیلی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ سید داریوش مقدس


چک لیست گونه های مورچه در زیستگاه های مختلف مرکز ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 247-256

محمدرضا محسنی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم حیاتی رودباری