کلیدواژه‌ها = صفات ماندگاری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 23-30

سینا سیفی نوفرستی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ محمد باقر صیادنژاد؛ مهدی امین افشار