کلیدواژه‌ها = الگوی رشد
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ویژگی‌های زیستی Paracobitis hircanica سگ ماهی ( Mousavi-Sabet و همکاران، 2015) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 189-196

محمد عطانیا؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ ضیاء کردجزی


2. بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی Oxynoemacheilus argyrogramma (1874 Heckel,) در رودخانه گاماسیاب استان همدان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 349-356

آلتین قجقی؛ شقایق عسگردون؛ رحمان پاتیمار؛ هاشم نوفرستی


3. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه ( 1863 ,Alburnoides eichwaldii (De Filippii در رودخانه گوگگل از حوضه گرگانرود

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-144

آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش گلزاریان پور؛ ارسلان بهلکه