کلیدواژه‌ها = تخمدان
تعداد مقالات: 6
2. بررسی ماکروسکوپی و میکروسکپی مراحل رسیدگی جنسی سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور، استان بوشهر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 123-132

عالی حسینی؛ زهره موسوی؛ ابراهیم ستوده؛ مهدی محمدی؛ اکبر عباس زاده


3. تغییرات بافت شناسی گناد صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor) تحت تأثیر تغییرات طول روز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 231-240

مهرداد شیرین آبادی؛ عباس متین‌فر؛ ابوالقاسم کمالی؛ همایون حسین‌زاده صحافی


4. برخی خصوصیات زیستی تولیدمثلی میگوی الگانس (Palaemon elegans) در تالاب گمیشان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 133-141

مایسا عنایت مهر؛ مهنازسادات صادقی؛ سعید یلقی؛ رسول قربانی


6. مطالعه هیستومورفومتری دستگاه ادراری- تناسلی در ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 45-54

احمد قارزی؛ علی ابراهیمی باغبانان؛ محسن عباسی