کلیدواژه‌ها = عملکرد تولیدمثلی
اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 273-282

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری


بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های تهران والبرز

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 29-32

فاطمه دشت بین؛ احمد زارع شحنه؛ عباس جهان بخشی؛ سیدمرتضی میرترابی


بررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی Corchorus olitorius بر روی برخی فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهی دم‎شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 47-56

عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد سوداگر؛ سیدعباس حسینی؛ سیدمهدی جعفری