کلیدواژه‌ها = جزایر پاتوژنیسیته (PI)
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی SPI-3 در میان سروتایپ های سالمونلا تایفی، پاراتایفیB و پاراتایفی C

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 23-28

مرجان باقری نجف آباد؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ سیدمهدی سادات؛ صابر خدرزاده