کلیدواژه‌ها = بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum)
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کیتوزان جیره بر شاخص های رشد و پارامترهای خون شناسی در بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 41-50

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی