کلیدواژه‌ها = تعیین توالی
بررسی مقدماتی ساختار ژنتیکی جمعیت میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) در آب های شمال خلیج فارس به روش توالی یابی ژن 16S rRNA

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 147-154

فاطمه شهرانی کرانی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید تمدنی جهرمی؛ آرش اکبرزاده


تعیین توالی ژن VP28 یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 99-104

حسین هوشمند؛ رحیم پیغان؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ محمد افشارنسب