کلیدواژه‌ها = استان کردستان، ایران، مورچه، Formicidae Hymenoptera
گزارش گونه جدید از مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae) ، از ایران در نیمه شرقی استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22034/aej.2021.261260.2428

فاطمه صفریان؛ شاهرخ پاشایی راد؛ شهرزاد خاکپور