کلیدواژه‌ها = دریای خزر
تعداد مقالات: 42
1. پویایی شناسی جمعیت ماهی کلمه خزری Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870) در جنوب شرق دریای خزر

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 231-238

10.22034/aej.2021.133509

حمید پوررشید؛ رحمان پاتیمار؛ هادی رییسی؛ عیسی حاجی رادکوچک؛ غلامعلی بندانی


2. بررسی یونی و اسمزی در ماهیان خاویاری نورس در انتقال مستقیم به آب دریای خزر

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 289-298

10.22034/aej.2021.133750

سید محمد وحید فارابی؛ محمود بهمنی؛ منصور شریفیان؛ مهدی گل آقایی درزی


3. فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان غیرهدف صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 381-386

10.22034/aej.2021.134089

سمیه نوده شریفی؛ سعید گرگین؛ سید یوسف پیغمبری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ منوچهر بابانژاد؛ حسن فضلی


4. بررسی برخی شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در خلیج گرگان، دریای خزر

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 279-284

10.22034/aej.2020.126837

فاطمه محمودی؛ سکینه علیجان پور؛ حجت الله جعفریان؛ عیسی جرجانی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد


5. انباشتگی فلزات جیوه و روی در عضله چهار گونه ماهیان دریای خزر (مطالعه موردی: سواحل محمودآباد-نوشهر)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 183-188

10.22034/aej.2020.114234

معصومه موفق بهنام؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمد ماجدی


6. جداسازی و شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه در گوشت ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 207-214

10.22034/aej.2020.115473

انوار بحرانی؛ رسول قربانی؛ جمشید فولادی؛ سعید نوجوان


7. بررسی برخی خصوصیات تغذیه ای و زیستی گل آذین ماهی خزری Atherina boyeri caspia در سواحل شهرستان تنکابن

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 117-124

پریا هوشمند؛ حسین رحمانی؛ سعید اسماعیل پور؛ سیده محدیث رکابی


8. بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 181-190

بهزاد رهنما؛ احسان کامرانی؛ اصغر عبدلی؛ ابوالفضل ناجی؛ هادی رییسی


12. تعیین مقادیر سم پروفنوفوس در بافت چربی فوک خزری (Phoca caspica) در خزر جنوبی (ساحل دریایی استان گلستان و مازندران)، ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-96

سیده ملیحه حسینی؛ سمیه نمرودی؛ امیرصیاد شیرازی؛ انالیزا زاکارونی


13. آلودگی میکروپلاستیک در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-180

محمد ذاکری؛ آرش اکبرزاده؛ ابوالفضل ناجی


14. بررسی مطلوبیت زیستگاه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در آب های حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از تجزیه و تحلیل های چندمتغیره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 243-250

امیرعلی مرادی نسب؛ آرش اکبرزاده؛ محمود بهمنی؛ احسان کامرانی؛ سارا حق پرست


15. بررسی میزان زنده مانی تاثیر تغذیه لارو ماهی آزاد خزر (caspius Salmo trutta) با سیست کپسول زدایی شده آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 251-256

علی نکوئی فرد؛ شهرام دادگر؛ محمود حافظیه؛ رضا نهاوندی


17. رشد و مرگ و میر میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense) در دریاچه سد بوستان جنوب‌شرق دریای خزر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 451-460

هادی رییسی؛ امین دانایی؛ رحمان پاتیمار


18. روند جایگزینی کفزیان در حوضه جنوب شرقی دریای خزر و ارتباط آن با شرایط تروفی اکوسیستم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 489-498

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رحمت ندافی


21. شناسایی ترکیبات پروفیل اسیدآمینه ماهی کفال طلایی (Liza aurata) دریای خزر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-166

مهرنوش نوروزی؛ مصطفی باقری توانی


22. بررسی ساختار شیمیایی کلاژن ماهی سفید (Rutilus Kutum) از دریای خزر و کلاژن ماهی قباد Scomberomorus guttatus) ( از خلیج فارس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 241-250

سهیلا نادری قره قشلاق؛ شهلا جمیلی؛ محمد جواد فاطمی؛ علی محمد شریفی؛ محمد رضا نورانی


23. بررسی تجمع فلزات سنگین کروم و کبالت در بافت های آبشش، پوست و عضله ماهی شاه کولی Chalcalburnus Chalcoides

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 289-296

مهنازسادات صادقی؛ مژگان امتیازجو؛ آرزو شهبازی


25. اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 217-230

محمد فرهنگی؛ سیدعباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ سیدسحاب میرا؛ عبدالحلیم بلاش