کلیدواژه‌ها = ساختار جمعیت
ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 135-142

سید احمد قاسمی؛ سیدجواد حسینی


بررسی مقدماتی ساختار ژنتیکی جمعیت میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) در آب های شمال خلیج فارس به روش توالی یابی ژن 16S rRNA

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 147-154

فاطمه شهرانی کرانی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید تمدنی جهرمی؛ آرش اکبرزاده


بررسی برخی فاکتورهای ساختار جمعیت سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب همدان

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 113-124

الهام علی جانپور؛ صابر وطن دوست؛ مهدی نادری جلودار؛ محمدحسین گرجیان عربی